skip to Main Content

Elk bedrijf met werknemers is verplicht door de overheid om een RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie) te hebben. In dit document staat wat de risico’s zijn binnen een bedrijf, welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen en wie welke taak heeft als er wel iets gebeurt. Veel bedrijven hebben niet de juiste of soms helemaal geen RI&E. Als je geen RI&E hebt en er wordt gecontroleerd door de SZW inspectie, vroeger de arbeidsinspectie, zitten er hoge boetes aan vast. Ook breng je als werkgever je werknemers in gevaar om geen duidelijk beeld te hebben waar de gevaren liggen voor de werknemer. Werknemers kunnen erdoor in de ziektewet belanden en wat in sommige gevallen niet nodig zou zijn geweest.

Hoe lang is de RI&E geldig?

De werkgever moet er voor zorgen dat de RI&E aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de organisatie. Een RI&E van 8 jaar oud zal al heel gauw verouderd zijn en niet meer aansluiten bij de risico’s die de werknemers nu lopen. Ondanks dat er in de Arbowet geen geldigheidstermijnen worden genoemd is het dus wel te adviseren om de RI&E eens in de zoveel tijd (bijv eens in de 3 jaar) na te kijken.

Maar als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. U inventariseert dan opnieuw welke risico’s er in uw organisatie spelen.

Anderzijds kunnen ook ontwikkelingen in wetgeving een reden zijn om uw RI&E aan te passen.

In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende plan van aanpak aantoonbaar actueel te houden.

Op de website www.rie.nl is alle informatie te vinden, zowel voor de werknemer als de werkgever. Voor opleidingen op maat of bemiddeling kunt u bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact op met ons.

Bekijk hier het meerjarenplan verbetering naleving RI&E!!

 

Hier zit u een filmpje met uitleg over het nut van de RI&E

Back To Top

Bel met ons nieuwe nummer voor een sneltest:

+316-83503077

LET OP! Onze sneltesten zijn niet gratis, de kosten zijn €50,- per test. Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht en wij komen bij u langs om te testen. Dus niet het huis uit, geen lange wachttijden. U krijgt een papieren certificaat met de uitslag, deze kunt u gebruiken voor het reizen. Ook hebben wij een internationaal reisdocument. Deze is alleen bestemd voor het vliegen.

U kunt u ook laten testen bij de GGD (gratis). 0800-1202


PAY ATTENTION! Our quick tests are not free, the costs are €50 per test. You can visit us 7 days a week and we will visit you to test. So don’t leave the house, no long waiting times. You will receive a paper certificate with the results, which you can use for travelling. We also have an international travel document. This one is for flying only. 

You can also have yourself tested at the GGD (free of charge). 0800-1202


PASST AUF! Unsere Schnelltests sind nicht kostenlos, die Kosten betragen 50 € pro Test. Sie können uns 7 Tage die Woche besuchen und wir besuchen Sie zum Testen. Also nicht das Haus verlassen, keine langen Wartezeiten. Sie erhalten ein Papierzertifikat mit den Ergebnissen, das Sie für Reisen verwenden können. Wir haben auch ein internationales Reisedokument. Dieser ist nur zum Fliegen gedacht.

Sie können sich auch kostenlos bei der GGD testen lassen. 0800-1202

Call Now ButtonBel