Laatste nieuws
Vanaf 1 mei 2023 is er een uitbreiding van het bestuur!#Medical-Ameland bestaat 5 jaar!# AED keurmerk toegekend aan Medical-Ameland# E-learning goedgekeurd door de NIKTA # De e-learning is klaar en kan ingezet worden #
Ga naar hoofdinhoud

Elk bedrijf met werknemers is verplicht door de overheid om een RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie) te hebben. In dit document staat wat de risico’s zijn binnen een bedrijf, welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen en wie welke taak heeft als er wel iets gebeurt. Veel bedrijven hebben niet de juiste of soms helemaal geen RI&E. Als je geen RI&E hebt en er wordt gecontroleerd door de SZW inspectie, vroeger de arbeidsinspectie, zitten er hoge boetes aan vast. Ook breng je als werkgever je werknemers in gevaar om geen duidelijk beeld te hebben waar de gevaren liggen voor de werknemer. Werknemers kunnen erdoor in de ziektewet belanden en wat in sommige gevallen niet nodig zou zijn geweest.

Hoe lang is de RI&E geldig?

De werkgever moet er voor zorgen dat de RI&E aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de organisatie. Een RI&E van 8 jaar oud zal al heel gauw verouderd zijn en niet meer aansluiten bij de risico’s die de werknemers nu lopen. Ondanks dat er in de Arbowet geen geldigheidstermijnen worden genoemd is het dus wel te adviseren om de RI&E eens in de zoveel tijd (bijv eens in de 3 jaar) na te kijken.

Maar als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. U inventariseert dan opnieuw welke risico’s er in uw organisatie spelen.

Anderzijds kunnen ook ontwikkelingen in wetgeving een reden zijn om uw RI&E aan te passen.

In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende plan van aanpak aantoonbaar actueel te houden.

Op de website www.rie.nl is alle informatie te vinden, zowel voor de werknemer als de werkgever. Voor opleidingen op maat of bemiddeling kunt u bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact op met ons.

Bekijk hier het meerjarenplan verbetering naleving RI&E!!

 

Hier zit u een filmpje met uitleg over het nut van de RI&E

Back To Top
Bel