Skip to content
Laatste nieuws
Vanaf 1 mei 2023 is er een uitbreiding van het bestuur!#Medical-Ameland bestaat 5 jaar!# AED keurmerk toegekend aan Medical-Ameland# E-learning goedgekeurd door de NIKTA # De e-learning is klaar en kan ingezet worden #

Lees dit eerst! / Lesen Sie dies zuerst!

U hoeft niet van tevoren te reserveren! als u getest wilt worden kunt u dit aangeven door te bellen met +316-83503077. Dit kan op dezelfde dag als dat u getest wilt worden

Sie müssen nicht im Voraus buchen! Wenn Sie getestet werden möchten, können Sie dies telefonisch
+316-83503077 angeben. Dies kann am selben Tag erfolgen, an dem Sie getestet werden möchten

 

Medical-Ameland biedt sneltesten aan op locatie, bij jou thuis, op je werk of op je vakantieadres. Omdat we de besmettingen willen indammen moeten mensen met klachten zo weinig als mogelijk naar buiten om het risico met andere mensen in contact komen te minimaliseren. Niet alleen bij de Amelanders maar ook voor de gasten staan wij klaar om te testen en komen dan graag langs. Als expert in medische diensten en producten willen wij deze dienst (ook) aan bieden. Om de sneltest op de juiste manier af te mogen nemen is bij ons medische kennis een pré daarom zal de test uitsluitend afgenomen worden door opgeleide medische zorgprofessionals. Wij nemen al een tijdje sneltesten af voor een groot bedrijf, dit doen wij momenteel in Holwerd en dan is dit een logische stap voor ons. Door het testen kunnen we straks weer naar een festival, naar het cafe, naar het restaurant en “gewoon” weer naar de winkel.  

Medical-Ameland bietet vor Ort Schenelltests an, zuhause, auf Ihre Arbeit oder Urlaubsadresse. Da wir die Infektionen eindämmen wollen, sollten Personen mit Beschwerden so wenig wie möglich ausgehen, um das Risiko zu minimieren, mit anderen  in Kontakt zu kommen. Wir stehen nicht nur für die Amelanders, sondern auch für die Gäste bereit zum Testen und kommen auch gerne vorbei. Als Experte für medizinische Dienstleistungen und Produkte wollen wir diesen Service (auch) anbieten.

Um den Schnelltest richtig ablegen zu können, ist unser medizinisches Wissen von Vorteil, deshab wird der Test nur von ausgebildeten medizinischen Fachkräften durchgeführt wird. Wir führen seit einiger Zeit Schnelltests für ein großes Unternehmen durch, wir machen dies derzeit in Holwerd und dann ist das ein logischer Schritt für uns. Durch das Testen können wir demnächst zu einem Festival, ins Café, ins Restaurant und “normal”  ins Geschäft. 


Heb je klachten?

De meestvoorkomende symptomen:
koorts
droge hoest
vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:
pijn in het lichaam
keelpijn
diarree
bindvliesontsteking
hoofdpijn
aangetast smaak- of reukvermogen
huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen:
kortademigheid of ademhalingsproblemen
pijn of druk op de borst

aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Haben Sie Beschwerden?

Die häufigsten Symptome:
Fieber

Trockener Husten
Müdigkeit

Weniger häufige Symptome:
Körperschmerzen

Halsschmerzen
Durchfall
Konjunktivitis
Kopfschmerzen
Beeinträchtigung des Geschmacks- oder Geruchssinns
Hautausschlag oder Verfärbung der Finger oder Zehen

Ernste Symptome:
Kurzatmigkeit oder Atemprobleme

Brustschmerzen
Sprach- oder Bewegungsstörungen


Wat kost een test

Een sneltest kost € 42,50 inclusief BTW. Omdat wij vanuit huis werken en geen testlocatie hoeven op te bouwen en te onderhouden. Bij ons betaal je alleen het materiaal; de test, beschermende kleding en het uur dat we ermee bezig zijn.

Betalingen kunnen via:

Pin (voorkeur)
Tikkie
Contant

Wie viel kostet ein Test?

Ein Schnelltest kostet € 42,50 inklusive Mehrwertsteuer. Weil wir von zu Hause arbeiten, müssen wir keinen Teststandort bauen und pflegen Bei uns bezahlen Sie nur für das Material: der Test, Schutzkleidung und die Arbeitsstunde.


Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
Wij hebben ons te houden aan strenge regels als het gaat om privacy (AVG wetgeving). Wij vragen daarom (online) alleen het hoognodige aan informatie en geen BSN nummer of andere persoonlijke medische gegevens. Dat we je naam vragen is logisch, je mail hebben we nodig om je een berichtje te kunnen sturen als bevestiging. Je telefoonnummer hebben we nodig om je te kunnen bellen voor een afspraak en (onder de 18 jaar) je geboortedatum om te weten als het om een kind gaat, dit heeft een andere aanpak nodig. Als je negatief getest bent zullen we alle gegevens verwijderen en hoef je ook geen formulier in te vullen. Ben je positief dan hebben we meer gegevens nodig zoals BSN, dan vragen wij om een vervolg formulier in te vullen die wij ter plaatse aan je geven. Zo garanderen wij dat er niet toevallig een mailtje met je gegevens ergens anders terecht komt.

Wie gehen Sie mit meinen Daten um?

Wir halten uns an strenge Regeln, wenn es um Ihre Privatsphäre geht (DSGVO-Gesetzgebung). Wir bitten daher nur (online) um dringend benötigte Informationen und keine Steuer-ID oder andere persönliche medizinische Daten. Die Tatsache, dass wir um Ihren Namen fragen, macht Sinn. Wir benötigen Ihre E-Mail, um Ihnen eine Nachricht zur Bestätigung senden zu können. Wir benötigen Ihre Telefonnummer, um Sie für einen Termin anrufen zu können und (unter 18 Jahren) Ihr Geburtsdatum, um zu erfahren ob es um ein Kind geht. Dies erfordert einen anderen Vorgehensweise. Wenn Sie negativ getestet haben, löschen wir alle Daten und müssen Sie kein Formular ausfüllen. Wenn Sie positiv sind, benötigen wir mehr Daten, wie Steuer-ID, dann bitten wir Sie, ein Folgeformular auszufüllen, das wir Ihnen vor Ort geben. Auf diese Weise garantieren wir, dass eine E-Mail mit Ihren Daten nirgendwo an anderer Stelle landet.


Als ik negatief test?
Als de uitslag negatief is (de sneltest geeft GEEN Corona aan) mag je ervan uitgaan dat je geen corona hebt. De sneltesten die wij gebruiken zijn 81-90% betrouwbaar. Je hoort ook wel een vals-negatief. Vals-negatief betekend dat de sneltest negatief aangeeft maar dat je toch positief bent. Dit gebeurt meestal als je net op de “grens” zit van negatief/positief. Je krijgt voor we weggaan een bevestiging dat je negatief getest bent. Heb je duidelijke klachten of worden de klachten erger dan adviseren wij om bij de huisarts een PCR-test te laten doen.

Wenn ich negativ teste?

Wenn das Ergebnis negativ ist (der Schnelltest zeigt nicht Corona an), können Sie davon ausgehen, dass Sie keine Corona haben. Die von uns durchgeführten Schnelltests sind 81-90% zuverlässig. Man hört auch von “falsch Negativ.” Falsch negativ bedeutet, dass der Schnelltest negativ anzeigt, aber dass Sie immer noch positiv sind. Dies geschieht in der Regel, wenn Sie sich gerade an der “Grenze” von negativ/positiv befinden. Bevor wir gehen erhalten Sie eine Bestätigung, dass Sie negativ getestet haben. Wenn Sie deutliche Beschwerden haben oder die Beschwerden sich verschlimmern, empfehlen wir Ihnen, einen PCR-Test in einer Arztpraxis durchführen zu lassen.


Als ik positief test?
Als de uitslag positief is (de sneltest geef WEL corona aan) kun je ervan uitgaan dat je corona hebt en zullen we je gegevens doorgeven aan de GGD. Je krijgt voor we weggaan een bevestiging dat je positief getest bent. Heb je duidelijke klachten of worden de klachten erger dan adviseren wij om bij de huisarts een PCR-test te laten doen.

Wenn ich positiv teste?

Wenn das Ergebnis positiv ist (der Schnelltest weist auf Corona hin), können Sie davon ausgehen, dass Sie Corona haben, und wir geben Ihre Daten an den GGD. Bevor wir gehen erhalten Sie eine Bestätigung, dass Sie positiv getestet haben. Wenn Sie deutliche Beschwerden haben oder die Beschwerden sich verschlimmern, empfehlen wir Ihnen, einen PCR-Test in einer Arztpraxis durchführen zu lassen.


Welke sneltesten gebruiken jullie?
Wij gebruiken als sneltest de Abbott Panbio (de middelste van de onderstaande)

De volgende sneltesten zijn goedgekeurd oftewel ‘gevalideerd’ door het RIVM:

  • BD Veritor COVID test van Becton Dickinson (BD)
  • Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
  • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche

Een positieve uitslag van deze sneltesten is alleen betrouwbaar als de test op de juiste manier is afgenomen bij een persoon met klachten.
Bron: website GGD

De betrowbaarheid van de Abbott sneltest wordt aangetoond in dit artikel

Welche Schnelltests verwenden Sie?

Wir verwernden Abbott Panbio (Das Mittelste  von folgende)

Die folgenden Schnelltests wurden von der RIVM genehmigt oder “validiert”:

  • BD Veritor COVID test van Becton Dickinson (BD)
  • Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
  • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche

Ein positives Ergebnis dieser Schnelltests ist nur dann zuverlässig, wenn der Test von einer Person mit Beschwerden korrekt durchgeführt wurde. Quelle: WEBSITE GGD

Die Zuverlässigkeit des Abbott-Schnelltests wird in diesem artikel gezeigt.

Back To Top
Bel