skip to Main Content

BLS/AED

Reanimatie / AED lessen

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u tijdens deze cursus leert, kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u dient te doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer met een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen, borstcompressie (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Back To Top Call Now ButtonBel