skip to Main Content
Stichting Medical Ameland Wij brengen opleidingen tot leven!

Binnenkort starten wij ook met EHBO opleidingen. Waarom? EHBO opleidingen zijn net als BHV “vrij” elke organisatie mag EHBO lessen verzorgen. Zie onderstaande artikel;

Sinds 2005 worden in Nederland de eerstehulpopleidingen en -richtlijnen niet meer vastgesteld door één organisatie. De Goedkeuringsregeling van het Ministerie van VWS aangaande de EHBO opleidingen van Het Oranje Kruis is ingetrokkenen en de overheid laat de regulering van EHBO opleidingen over aan de marktwerking. Er is dus geen sprake meer van een overheidserkenning van EHBO-diploma’s.

Alle EHBO-diploma’s hebben voor de wet eenzelfde status. In Nederland zijn er dus verschillende organisaties die EHBO-richtlijnen vaststellen en eerstehulpverleners (EHBO’ers) certificeren. Alle certificerende EHBO-organisaties in Nederland hanteren min of meer dezelfde basisrichtlijnen waarin de reanimatierichtlijnen van de NRR / ERC zijn opgenomen.

Er is meer keuzemogelijkheid voor de consument en bedrijven gekomen in kwaliteit en opleidingsniveau van eerstehulpopleidingen, al naar gelang de behoefte en/of noodzaak (RI&E).

Omdat wij praktisch zijn ingesteld hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op de organisaties (voor de certificering) die bij ons passen. Of het verband nu linksom of rechtsom is gedraaid vinden wij niet heel spannend, als de wond maar dicht is. Dit allemaal afgewogen te hebben doet ons besluiten om ons te certificeren via de MFA (medical first aid) en DAN (Divers alert network). We beginnen voor eind dit jaar met een eigen EHBO certificering, dit is een geldig diploma!.

Back To Top